Andelsboligforeninger

  • Løbende bogføring på grundlag af bilag og andet regnskabsmateriale.Opkrævning af boligafgift samt restanceopfølgning Varmeregnskab
  • Revision
  • Regnskab og budgetopstillinger
  • Relevant løbende rådgivning vedrørende foreningsspørgsmål, finansiering m.m.