Erhvervsvirksomheder

  • Bogføringsopgaver på grundlag af kasserapporter og bilag mv.
  • Afstemningsopgaver på grundlag af elektronisk kladdemateriale og/eller eget bogføringssystem.
  • Opstilling/udarbejdelse af regnskaber og budgetter.
  • Revision
  • Rådgivning